Các bước đăng kí tài khoản quảng cáo Googe Ads & chạy quảng cáo Googe Ads

Viết admin

Các bước đăng kí tài khoản quảng cáo Googe Ads & chạy quảng cáo Googe Ads

Để tạo tài khoản quảng cáo Google Ads, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Tạo Tài khoản Google Ads:

  • Truy cập trang tạo tài khoản quảng cáo Google.
  • Chọn “Đăng nhập” và sử dụng tài khoản Google hiện có hoặc tạo tài khoản mới.
  • Điền thông tin cần thiết và xác nhận tài khoản.
 2. Chọn Chế độ Chuyên gia:

  • Theo mặc định, bạn sẽ tạo tài khoản ở Chế độ Thông minh. Tuy nhiên, nếu bạn là nhà tiếp thị chuyên nghiệp, bạn có thể chuyển sang Chế độ Chuyên gia.
 3. Thiết lập Chiến dịch Đầu tiên:

  • Tạo chiến dịch đầu tiên của bạn:
   • Xác định mục tiêu chiến dịch.
   • Đặt tên doanh nghiệp và trang web.
   • Viết mẫu quảng cáo và chọn từ khóa.
   • Cài đặt ngân sách và vị trí hiển thị.

Hy vọng bạn sẽ thành công trong việc chạy quảng cáo Google Ads!

Bạn cũng có thể thích

Để lại bình luận