Direct Response marketing là gì ?

Viết admin

Direct Response marketing là gì ?

Quảng cáo phản hồi trực tiếp (tiếng Anh: Direct Respond Advertising) là một hình thức quảng cáo nhằm để bán hàng một cách trực tiếp. Khách hàng mua sản phẩm chỉ việc gọi điện thoại hoặc e-mail, và sản phẩm sẽ được giao đến tận nơi1. Đây là một cách hiệu quả để kích thích khách hàng ra quyết định ngay lập tức.

Bạn cũng có thể thích

Để lại bình luận